Asfaltering er avgjørende når det anlegges nye bolig- eller industriområder for å kunne etablere en god og holdbar infrastruktur. Asfalterte veier gjør nemlig oppgaven enklere for både beboere og annen transport, og brukes derfor nesten i alle situasjoner der det anlegges veier i Norge. Asfalt til private og offentlige prosjekter Asfaltering kan både være nødvendig for private hvis det skal lages asfaltert oppkjørsel, ny vei til huset eller lignende. Ofte brukes det i litt større prosjekter når det etableres veier, fortau, ...